भिमेश्वर सहकारी संस्था तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्वर १ भिरकोट दोलखाको सहकारी शिक्षा शिविर तथा अन्र्तक्रिय कार्यक्रमको फोटो फिचर

भिमेश्वर सहकारी संस्था तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्वर १ भिरकोट दोलखाको सहकारी शिक्षा शिविर तथा अन्र्तक्रिय कार्यक्रमको फोटो फिचर