शंकेश्वर सहकारी संस्था तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ सहरेको साधारण सभाको फोटो फिचर

शंकेश्वर सहकारी संस्था तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ सहरेको साधारण सभाको फोटो फिचर